Essingestråket 38

Arkitekt David Helldén, hyreshus för byggmästare Herbert Genberg, Essingestråket 38, Stora Essingen, Stockholm, 1939.

Huset är ritat av David Helldén som även var arkitekt för bland annat den första av de fem Hötorgsskraporna, Hötorgshallen, Sergelteatern och Sergels Torg.