Städdagar, trappstädning och allmän skötsel

Varje vår samlas vi för en gemensam städdag under glada och trevliga former. Vid behov blir det även en städdag på hösten.

En till två gemensamma städdagar anordnas om året, alltid under våren och vid behov även på hösten. På våren beställer vi en gemensam container i vilken trädgårdsavfall samt andra brännbara grovsopor kan kastas.

Trappstädningen sköts av en firma som städar trapphus, källargång och tvättstuga varannan vecka.

Övrig skötsel såsom snöskottning på uppfarten, sandning, gräsklippning, vattning etc hjälps vi alla åt med på eget initiativ. I den lilla stugan i trädgården finns arbetsverktyg och trädgårdsredskap. Fråga styrelsen om var ni kan hitta nyckeln.