Garage och P-platser

Regler för parkeringsplatser och garage i brf Skogsmarken 20

Huset har två garageplatser och fyra p-platser vilka fördelas bland intresserade enligt kösystem. Om du vill hyra parkeringsplats eller garage kan du ställa dig i kö genom att kontakta styrelsen via till exempel epost. Du kan tidigast ställa dig i kö från den dag föreningen antagit dig som medlem. Det är för närvarande kö till både garage och p-platser och kötiden varierar beroende på uppsägning eller flytt. Kostnad p-plats 550 kr/mån, och garage 950 kr/mån (per juni 2024). 

Vilka har rätt till garage och p-platser?

1. Endast medlemmar i Skogsmarken 20 som är bosatta i fastigheten har rätt till garage/p-plats.

2. För att kunna bli erbjuden garage/p-plats måste man ha tillgång till bil som man nyttjar regelbundet. Det är inte tillåtet att låta sin plats vara oanvänd, att använda den för avställda fordon eller att ”låna ut” den till bekanta.

3. Garagen ska i huvudsak användas för förvaring av bil, inte som förråd/hobbyrum eller dylikt.

Kösystemet

4. Det finns två köer – en till garagen och en till p-platserna. För att ställa sig i dessa kontaktar man styrelsen. Man kan stå i båda köerna samtidigt, men man har aldrig rätt till mer än en parkeringsmöjlighet. (Om man t.ex. har ett garage och tackar ja till en p-plats, innebär det alltså att man samtidigt avsäger sig sitt garage.) Om man blir erbjuden en plats men tackar nej till denna så behåller man sin plats i kön. 

Att förverka rätten till eller säga upp garage/p-platser.

5. Om man förverkar sin rätt till garage/p-plats ska man utan dröjsmål meddela styrelsen och därefter ställa platsen till förfogande till det datum som styrelsen meddelar.

Rätten till garage/p-plats förverkas om man:
   I) överlåter sin lägenhet
   II) flyttar från fastigheten
   III) tackar ja till en plats som frigjorts i den andra kön
   IV) inte längre har tillgång till bil
   V) använder garaget till annat ändamål än bilförvaring

6. Vill man säga upp sitt garage eller p-plats ska styrelsen meddelas om detta minst två månader i förväg.