Välkommen till Brf Skogsmarken 20

Vi hoppas att ni kommer att trivas i föreningen! För allas trevnad finns några enkla regler att följa. Punkterna nedan samt övrig info på denna webbplats ger förhoppningsvis svar på de frågor ni kan ha gällande föreningen. 

Om ni har några frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta oss i styrelsen via mejl till skogsmarken20@gmail.com
Vänliga hälsningar Styrelsen

Balkonger

Balkongerna ska hållas snöfria. Grillning får endast förekomma på balkongerna hos de som bor högst upp i huset. Blomlådor etc ska monteras på insidan av balkongerna. Eventuella markiser/parasoll skall ha en enhetlig färg med övriga i föreningen (mörkgröna), kontakta föreningen för vägledning avseende kulör innan något införskaffas.

Brandvarnare

Alla medlemmar ansvarar för att fungerande brandvarnare finns installerade i den egna lägenheten. Glöm inte att kontrollera batteriet regelbundet. Brandsläckare finns i trapphuset.

Gemensamma utrymmen/trappuppgång

Gemensamma utrymmen samt trappuppgång skall hållas fria från personliga tillhörigheter såsom skor, dörrmattor, hjälmar och pulkor. Detta pga framkomlighet vid brand.
Kälkar, pulkor m.m förvaras i utrymmet på sidan av fastigheten.
Cykelrummet ska uteslutande användas till förvaring av cyklar. Max 1 cykel/person.
Ytterdörrarna ska hållas rena och får utsmyckas endast tillfälligt vid tex högtider med juldekorationer e likn. 

Internet

Bredband och TV

Källarförråd

Förråden är mycket små, trots detta är det inte tillåtet att ställa saker utanför förrådet. Tänk på brandrisk och framkomlighet. Passa på att rensa då vi har containern här i samband med vårstädningen.

Parkering

Garage och P-platser

Portkod

Var försiktig med vem ni delar ut portkoden till. Släpp inte in personer ni inte känner igen och var uppmärksam på vilka som vistas i trapphus och i omgivningen. Tillsammans håller vi ögon och öron öppna för alla oönskade aktiviteter! Panelen för porttelefon är tagen ur bruk och används idag endast som namntavla och ska behållas av estetiska skäl för funkisfastigheten.

Sopor, matavfall och återvinning

Så här hanterar vi sopor, matavfall samt återvinning.

Styrelsearbete och medlemskap

Vi välkomnar alla som är intresserade av att engagera sig i styrelsen att höra av sig. De senaste åren har det varit fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter i styrelsen. Om ni har idéer om trädgård, fastigheten, gemensamma aktiviteter etc. får ni också gärna ta kontakt styrelsen. Nuvarande styrelse och information finner du på separat sida om Styrelsen 

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna www.bostadsratterna.se och via dem har också föreningen denna hemsida. 

Denna hemsida är vår huvudsakliga informationskanal så se till att logga in här med jämna mellanrum och håll dig uppdaterad med vad som händer i föreningen.

Föreningen har även en sluten facebookgrupp endast för föreningens medlemmar. Gå in på Facebook och sök efter Essingestråket 38 och ansök om att bli tillagd i gruppen.

Städdagar och övrig skötsel

Städdagar och trappstädning.

Tvättstuga

Information och trivselregler