Styrelsen

Styrelsen består från juni 2023

Ordförande
Maria Larsson
maria.h.larsson@hotmail.com

Kassör
Thomas Lindström
thomasl@europe.com

Sekreterare
Elisabet Tidäng
etidang@hotmail.com

Ledamot (avgår januari 2024)
Alexander Skånberg
zkansberg@live.com

Ledamot
Jan Sandström
jan.g.sandstrom@gmail.com

Styrelsearbete

Vi välkomnar alla medlemmar som är intresserade av att engagera sig i styrelsen att höra av sig. De senaste åren har det varierat mellan tre och fyra ordinarie ledamöter samt en suppleant i styrelsen. Om ni har idéer om trädgård, fastigheten, gemensamma aktiviteter etc får ni också gärna ta kontakt styrelsen.

Föreningen är medlem i Bostadsrätterna www.bostadsratterna.se och som medlem kan man logga in och ta del av värdefull information såsom lagtexter, medlemsförmåner m.m. Använd samma användarnamn och lösenord du som medlem har för att logga in på den här webbplatsen.