Cykelförråd

Vi använder ett av husets garage till cykelförråd.

Cykelförrådet är till för föreningens medlemmar och ska uteslutande användas av medlemmarna för att förvara cyklar. Max 1 cykel/person.

Kälkar, pulkor och liknande förvaras i utrymmet på sidan av fastigheten eller i eget förråd.