Reparationer och underhåll

 • På 1990-talet byttes köksstammar i 11 lägenheter
 • 2000 målades trapphuset
 • 2002 byttes samtliga badrumsstammar och resterande köksstammar samt vattenledningar. Under året byttes även el-stigare, 3-fas el drogs in och nya elmätare installerades
 • 2003 installerades säkerhetsdörrar
 • 2007 renoverades fasaden, taket lades om, balkonger renoverades och nya maskiner installerades i den gemensamma tvättstugan
 • 2009 installerades bergvärme (kombineras med olja)
 • 2010 ommålning av redskapsskjul och en brandskyddskontroll utfördes
 • 2014 förstärktes grunden
 • 2015 renoverades den gemensamma tvättstugan
 • 2018 anslöts huset till fjärrvärmenätet
 • 2018 åtgärdades husets skorstenar och det tidigare eldningsförbudet hävdes 
 • 2019 ventilationen åtgärdades i samtliga lägenheter​
 • 2019 Byte glastak i trapphuset inkl. ommålning av väggar.
 • 2022 Ny uteplats med pergola