Sophantering

Sopor slängs i husets sopnedkast och matavfall i soptunna på tomten. Källsorterade sopor lämnas i stadens behållare för återvinning.

Hushållssopor slänger vi i husets sopnedkast som finns på varje våningsplan. För sopgubbarnas skull paketerar vi alla sopor på lämpligt sätt. Glas och tidningar får inte kastas i sopnedkastet.

Föreningen har avtal med Stockholm vatten för hämtning av utsorterat matavfall. Matavfallet slängs i separat brun soptunna på gården. Påsar för matavfall finns att hämta i pannrummet till vänster innanför entrén.

Återvinningsbehållare för glas, tidningar, plast med mera finns uppsatta på Essinge kyrkväg (nedanför kyrkan), där stannar också den mobila miljöstationen 4 ggr/år. För turlista se Stockholm vattens hemsida Mobila miljöstationen. Återvinningsbehållare finns även på Stenkullavägen vid korsningen Essingestråket/Essingeringen. 

Kassering av grovsopor hänvisas till Stockholms stads återvinningscentraler.

Lär dig sopsortera - Information om sopsortering finns på Stockholm vattens hemsida Sopsortering A-Ö.