Digitala hyresavier via e-post (PDF)

Hjälp till att spara papper och miljön - anmäl dig att få hyresavierna digitalt i fortsättningen.

Vill du ha hyresavierna digitalt via e-post i stället för på papper i fortsättningen? Skicka ett mail till skogsmarken20@gmail.com senast 30 april för nästa kvartals hyresavier. Ange namn, lägenhetsnummer och e-postadress dit fakturorna ska skickas.