Förbättrad stenbeläggning

Föreningen har justerat stengången som går på framsidan av fastigheten till att bli jämnare och dessutom lagt till ny stenbeläggning på uteplatsen på baksidan av fastigheten. Stenarna som används är ölandssten och passar bra ihop med trädgårdens naturtomtskaraktär.