Städdag 1 maj

I dag hade föreningen sedvanlig städdag för våren. Bland annat så städades cykelrum och värmerum. Häckar ansades, den gamla tvättställningen togs bort, plåttaket på sydsidan slipades och målades, det krattades, och nya möbler ställdes fram på vattensidan för alla boendes nyttjande. 

Ordföranden omsörjde alla med fika och en lunch från lokala pizzerian. Som vanligt på städdagen så var det fint väder.